31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de Slotkapel te Wittenberg spijkerde. Ook in Steenwijk willen we daar aandacht aan schenken. Zo komt er vanaf donderdag 26 oktober een nepdeur bij de ingang van de Grote Kerk waar 95 bewoners een stelling op kunnen deponeren. Het mag over het geloof of de kerk gaan, maar ook iets anders wat u bezig houdt is welkom.

Kerkenpad Op zaterdag 28 oktober kunt u meedoen met het kerkenpad. De route gaat langs de volgende kerken:
14.45 Kleine Kerk, Vrouwenstraat 5
15.15 Ned. Gereformeerde Kerk, Hogewal 178
16.00 Beth-El, Gasthuislaan 109
16.45 Chr. Ger. Kerk, Oostwijkstraat 106
17.15 R.K-kerk, Molenstraat 21

U kunt tijdens het kerkenpad alle kerken bezoeken, maar één of enkele kerken is ook mogelijk. We eindigen om 18.00 uur in de Grote Kerk met een Luthermaaltijd. Daar kunt u genieten van het eten bereid volgens een recept uit de tijd van Luther.
Alleen met de maaltijd meedoen kan natuurlijk ook.

Voor de Luthermaaltijd moet u zich zo snel mogelijk opgeven bij Theo en/of Betsy de Haan per mail: thydehaan@home.nl of per telefoon 0521-850717. De maaltijd kost € 5,- per persoon. Dat bedrag betaalt u in de Grote kerk.

Op 31 oktober is er ook nog een Zangdienst. Als er één reformator is, die het zingen in de eigen taal bevorderd heeft, is het Luther wel. Daarom houden we op 31 oktober, Hervormingsdag, in de Grote Kerk een zangdienst, waar drie Steenwijker koren aan meewerken: Chr. Mannenkoor, Chr. Gemengd Koor en het Kerkkoor van de protestantse gemeente. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens de dienst zal de heer Laar in het kort iets over de Reformatie in Steenwijk vertellen.
Entree gratis. De kerk is open om 19.30 uur en koffiedrinken is vooraf.
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.