Gebedskringen

Er zijn twee gebedskringen.
De ene kring komt één keer per twee weken bij elkaar op woensdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur. Er wordt gebeden voor gemeenteleden en alles wat er gebeurt in de gemeente. Hiervoor is Hilde Verhoeff contactpersoon, 06-39461510.
De andere kring komt periodiek bij elkaar en bestaat uit een aantal jonge vrouwen uit onze gemeente. Hiervoor is Evelien van Dijk contactpersoon, 06-40886128.

Bijbelgesprekskringen

Er zijn diverse bijbelgesprekskringen die op verschillende tijden bij elkaar komen. We streven er naar dat meer gemeenteleden gaan deelnemen aan een bijbelgesprekskring of een nieuwe kring opzetten.

Informatie over de diverse bijbelgesprekskringen kunt u krijgen bij onze predikant of scriba.