Noorman0001Noorman0002Vanaf 1 januari 2020  vervullen Rita en Koos-Jan Noorman de rol van scriba binnen onze gemeente. De scriba is adviserend lid van moderamen en kerkenraad en heeft in die zin geen stemrecht, maar wel de vrijheid om mee te praten en zijn/haar mening te ventileren. Zij verzorgen onder andere de notulen, de gemeentegids, verzorgen de inkomende en uitgaande post, het kerkelijk bureau en verder alle administratieve werkzaamheden die horen bij een secretariaat. Rita en Koos-Jan  over hun rol als scriba:

“Het is mooi om vanuit deze rol een bijdrage te mogen leveren aan het functioneren van de kerkelijke organisatie en breed betrokken te zijn bij wat er in de kerk gebeurt .”

Post voor NGK Steenwijk kunt u versturen naar het volgende adres:

Buitengracht 3
8332 GD Steenwijk

U kunt contact opnemen met onze scriba door een e-mail te sturen naar scriba@hogewalkerk-steenwijk.nl. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.