De scriba is adviserend lid van moderamen en kerkenraad en heeft in die zin geen stemrecht, maar wel de vrijheid om mee te praten en zijn/haar mening te ventileren. De scriba verzorgt onder andere de notulen,  de in- en uitgaande post, de mailbox, het kerkelijk bureau en verder alle administratieve werkzaamheden die horen bij een secretariaat.

Omdat de functie van scriba vacant is, zijn de taken opgedeeld over meerdere gemeenteleden:

Het kerkelijk bureau wordt verzorgd door Jetske Post – van Beek.

De in- en uitgaande post en de mailbox wordt verzorgd door Bianca Behr.

Mailadres:  scriba@hogewalkerk-steenwijk.nl   Ook kan men het contactformulier gebruiken.

Postadres: Hogewal 178, 8331 WK Steenwijk

De agenda en notulen van de moderamen-, kerkenraads- en gemeentevergaderingen wordt nu tijdelijk verzorgd door leden van de kerkenraad.