Deze informatie is niet meer up to date. Het is de bedoeling om weer te starten zodra er een nieuwe locatie is gevonden. 

De Koning is een inloophuis voor iedereen en bevindt zich in de voormalige The Pub in de Doelenstraat. Een groep christenen uit diverse kerken hebben het initiatief genomen om De Koning op te zetten. Dit initiatief is het vervolg op de koffiebus die in het verleden eens per week op de markt in Steenwijk stond en waar jongeren met problemen een luisterend oor vonden. De koffiebus was zo’n succes, dat er behoefte bleek aan een vaste ruimte. De Koning is niet alleen bedoeld voor probleemjongeren, alle jongeren zijn welkom om gezellig met elkaar samen te zijn. Momenteel worden er activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, ook ouderen georganiseerd.

De Koning is een plek waar we graag willen dat jong en oud zich thuis voelt. Dit proberen te bereiken door inloopmorgens, meidenclub, Youth Alpha cursus, taalles voor mensen die graag de Nederlandse beter willen beheersen, Gemeente Groei Groepen, en wat er eventueel nog meer op ons pad komt. De jeugd kan hier naar muziek luisteren, chillen en gamen. De Koning is op diverse tijdstippen open. De Koning heeft een eigen website, hier staan de actuele openingstijden en activiteiten.

Het projectteam hoopt dat De Koning een plek mag worden waar de jeugd graag naar toe gaat en waar ze Gods liefde mogen zien.

Zonder financiële steun is het opzetten en in stand houden van De Koning niet mogelijk. U kunt ons steunen via ons rekeningnummer NL04RABO014574042 t.n.v. Stichting Verre Vrienden.