Predikant vacant

Sinds 1 juli 2023 is onze gemeente vacant.

Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan een gesprek? U kunt contact opnemen met een van de ambtsdragers of de scriba.

Voor alles waarvan u vindt dat het belangrijk is om voor te bidden kunt u een ambtsdrager voorbede aanvragen. Het mag dus heel persoonlijk zijn, maar ook voor dingen die spelen in de kerk of samenleving, wereldwijd.

Scriba Rita en Koos-Jan Noorman

Rita Noorman - Mulder

Vanaf 1 januari 2020  vervullen Rita en Koos-Jan Noorman de rol van scriba binnen onze gemeente. De scriba is adviserend lid van moderamen en kerkenraad en heeft in die zin geen stemrecht, maar wel de vrijheid om mee te praten en zijn/haar mening te ventileren. Zij verzorgen onder andere de notulen, de gemeentegids, verzorgen de inkomende en uitgaande post, het kerkelijk bureau en verder alle administratieve werkzaamheden die horen bij een secretariaat. Rita en Koos-Jan  over hun rol als scriba:

“Het is mooi om vanuit deze rol een bijdrage te mogen leveren aan het functioneren van de kerkelijke organisatie en breed betrokken te zijn bij wat er in de kerk gebeurt .”

Post voor NGK Steenwijk kunt u versturen naar het volgende adres:

Dwarsgracht 35
8355 CV Giethoorn

U kunt contact opnemen met onze scriba door een e-mail te sturen naar scriba@hogewalkerk-steenwijk.nl.

Kosters J.A. en H. Slagter

H. SlagterOnze kosters de heer J.A. Slagter en mevrouw H. Slagter-Mooiweer zorgen voor het dagelijkse beheer van ons kerkgebouw. In de eerste plaats houdt dat in dat zij de kerkzaal gereedmaken voor de zondagse eredienst. Na de ochtenddienst verzorgen zij het koffiedrinken. Daarnaast staan zij indien nodig ook bij doordeweekse activiteiten klaar en houden zij de kerkzaal en verschillende ruimtes in ‘Ons gebouw’ schoon. Wil iemand iets weten of vragen, dan klampt men al gauw de kosters aan. Ook voor de huur van ons kerkgebouw kunt u bij onze kosters terecht. De heer J.A. Slagter en mevrouw H. Slagter-Mooiweer zeggen over hun taak als koster:

“Wij zijn nu koster sinds het voorjaar van 2010. We voeren onze taak met veel plezier uit en proberen een goede gastheer en gastvrouw te zijn.”

U kunt de kosters bereiken door een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 0521 361857.

Penningmeester Kees Bus

De financiële zaken van onze gemeente worden beheerd door onze penningmeester Kees Bus. U kunt onder andere bij hem collectemunten kopen. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 06-44058693.

Webbeheerder Aart van Veen

De beheerder van deze website is Aart van Veen. Als webbeheerder wordt hij ondersteund door een aantal enthousiaste gemeenteleden waarop hij een beroep kan doen om de site zo goed mogelijk te onderhouden. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen over deze website kunt u een e-mail sturen naar Aart van Veen.

Menu