Jeugdclub

Voor de jeugd vanaf 15 tot ongeveer 18 jaar is er de jeugdclub Soulmates. Zij ontmoeten elkaar eens in de veertien dagen op zondagavond om 20.00 uur bij Johan de Lange thuis. Johan leidt de club samen met Stephan Möhlman. Er is een breed pakket aan materiaal voorhanden waaruit, onder meer op aanvraag van de jeugd zelf, onderwerpen gekozen en voorbereid worden.  Onder het genot van een frisdrankje en chips wordt er gepraat over het onderwerp van die avond. De club duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Ander jeugdwerk

Zo af en toe organiseren we voor groepen jeugd, vaak gebaseerd op leeftijd of schoolklas, een extra activiteit. Dit kan bijvoorbeeld een activiteit zijn van Jong Protestant, zoals een challenge. Als we een extra activiteit op het oog hebben, mailen we daar de ouders over (of bij oudere jeugd zowel de jongeren als de ouders) en vermelden we het in de Bouwstof of op de beamer. We organiseren dit onder leiding van jeugddiaken en/of jeugdouderling met gemeenteleden die het leuk vinden om zoiets te helpen organiseren. Ben jij zo iemand, meld je dan bij ons aan.