Jeugdclub 12+

Voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs – globaal 12-16 jaar – is er jeugdclub. Onder leiding van volwassenen wordt er met de jongeren gewerkt en geleerd. Club wordt elke 14 dagen georganiseerd, op zondagavond, in de bovenzaal van de kerk. 


Jongeren leren op club

  • dat ze in relatie staan met God en met elkaar en hoe dat in hun leven zichtbaar mag zijn
  • zich te verdiepen in teksten, bijbelverhalen en de Christelijke feestdagen 
  • bidden en bijbellezen in/voor een groep
  • hun mening te vormen, te geven en andere meningen te beluisteren
  • wat hun plaats is in de gemeente, dat ze er mogen zijn


Dit wordt samengevat in twee pijlers:
1. God leren kennen vanuit de Bijbel

Psalm 25:4 Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd

2. Elkaar leren kennen, een groep vormen

Romeinen 14:19 …streven naar wat de vrede bevordert en opbouwend is voor elkaar


De leeftijdsgrens 12-16 is geen harde grens. Tegen de start en aan het eind van elk seizoen zal gekeken worden welke jongeren toe zijn aan jeugdclub, door kunnen stromen naar jongerenclub, catechisatie of wellicht een andere club. Hierbij wordt gekeken naar de wens van kind en ouder(s), onderlinge connecties, de aanwezigheid van een club om naar door te stromen, en meer. 


Heb je vragen over de club waar je bij hoort, of hebt u dat voor uw kind(eren), neem dan contact op met de jeugdouderling Jody de Zeeuw, jeugddiaken Bertine Paulus of één van de clubleiders Stephan Möhlmann, Johan de Lange, Jody en Gerco de Zeeuw

Jongerenclub 16+

Voor de jongeren van 16+ is er momenteel geen club. We werken er hard aan om hier vanaf seizoen 2024-’25 weer invulling aan te geven. Heb je hierover vragen of hiervoor ideeën, bijvoorbeeld omdat je in de doelgroep valt, neem dan contact op met Bertine Paulus of Jody de Zeeuw.

Wel is al bekend dat in het nieuwe seizoen weer (belijdenis-)catechisatie aangeboden zal worden, zie hiervoor het kopje activiteiten – catechisatie.