meldpunt

Wordt het meer dan praten?

Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.
Om misbruik bespreekbaar te maken en / of te melden is Het Meldpunt opgericht. Ook is het goed om binnen de eigen kerk een interne vertrouwens persoon (IVP) te hebben.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. Daarbij is preventie ook een aspect. Het is belangrijk dat een kerkelijke gemeente de tijd neemt om met elkaar na te denken over de manier waarop zij in hun gemeente met elkaar willen omgaan en waarbij iedereen zich veilig kan voelen.

Vanuit de kerkenraad is aangegeven dat een IVP in onze gemeente wenselijk en noodzakelijk is. Er zijn mensen gevonden en opgeleid voor de Hogewalkerk. Binnen onze gemeente zijn dit Jacoline van der Weel-Scheper en Reinoud van Dijken.

Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op                  www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar             vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar                06-81 08 01 17

(ma-vrij 9.00 – 17.00)

Jacoline                 06-42759205 / vanderweel@huisartsfrederiksoord.nl
Reinoud                06-13902608 / reinoudvd43@hotmail.com

meldpunt