Kernwaarden van een kerk met alle generaties

Als kerkenraad zijn we de afgelopen ca.1,5 jaar bezig met onze ‘kijk op jongeren’. We hebben ons hiervoor verdiept in de methode Samen Jong. 


Samen Jong is de Nederlandse bewerking van het boek Growing Young en spreekt over 6 kernwaarden met de vraag: op welke gebieden zien we in de eigen gemeente punten van zegen en punten van zorg? 

Voor de aanwezigen op de ouderavond van 25 mei 2023 klinkt dit misschien bekend. Dat was toen al het thema, en de aantekeningen van die avond zijn uiteraard meegenomen door het proces heen. Daarna hebben we als kerkenraad op zaterdag 9 maart jl. een bezinningsochtend genoten onder leiding van Anita Harink van Kerk-punt. 

Met deze stappen hebben we gekozen en besloten om deze kernwaarden te integreren in onze gemeente. We gaan dus daadwerkelijk met deze waarden aan de slag. 
‘Aan de slag’ geeft misschien meteen een verkeerd beeld. Het gaat namelijk niet om veranderen wat we doen, puur als formule om meer jongeren naar onze kerk te trekken of onze jongeren te behouden.
Het gaat veel breder, namelijk om visie op gemeenteopbouw zodat we als gemeente steeds meer op Christus gaan lijken, met de stem van jongeren als richtingaanwijzers.

De ondertitel van Samen Jong is dan ook: kernwaarden van een kerk met alle generaties

Deze kernwaarden zijn: 

  1. Prioriteit geven aan jonge generaties
  2. Jezus’ boodschap serieus nemen
  3. Hart voor jongeren hebben
  4. Verantwoordelijkheid geven
  5. Een warme gemeenschap vormen
  6. Beste buren zijn

In de komende uitgaven van Bouwstof zullen we steeds 1of 2 van de kernwaarden beschrijven als samenvatting van Samen Jong, aangevuld met overwegingen, gedachten, zegen- en zorgpunten die in de verschillende overlegvormen genoemd zijn. En met de zoektocht naar de stem van jongeren daarin. Want luisteren gaat vooraf aan visie.

Voor wie sneller dan per Bouwstof de samenvatting van alle kernwaarden wil doornemen, de verschillende delen worden zo snel mogelijk op de website geplaatst. 

Een extra exemplaar van het boekje Samen Jong is te leen via Jody de Zeeuw
Van harte aanbevolen om mee te bewegen in dit proces.

Namens de kerkenraad,

Bertine Paulus – jeugddiaken en Jody de Zeeuw – jeugdouderling