Onze preekvoorziener is Trudy van der Welle. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 57011692 of door  een e-mail te sturen.

Liturgie
Wij zingen veelal uit het Liedboek voor de Kerken (versie 1973 Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) en de Evangelische Liedbundel, waarvan de organisten in bezit zijn van de nodige muziekboeken. Ook liederen uit andere bundels (Hemelhoog, Het Nieuwe Liedboek, Opwekking, enz.) kunnen worden opgegeven. Met name Hemelhoog en Het Nieuwe Liedboek zijn vrij nieuw en niet alle muziek daarvan is beschikbaar. Mogelijk zal iemand van het beamerteam of muzikale begeleiding contact opnemen als tekst en/of muziek niet beschikbaar is. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling.

Kinderen
Na het gebed om zegen over de dienst gaan de kinderen naar de kindernevendienst. De ene week gaan alle basisschoolleerlingen en de andere week alleen de groepen 1 tot en met 4. De kinderen, inclusief de oppaskinderen, komen terug voor de collecte na het dankgebed. Omdat het even duurt voor de kinderen terug zijn, hebben we besloten een extra lied te zingen. Dit lied wordt door de predikant ingepland in de liturgie. Als de kinderen terug zijn, wordt er soms iets verteld over wat ze in de kindernevendienst gedaan hebben. In elk geval wordt dan het kinderlied gezongen, volgens onze eigen planning, die aansluit bij het onderwerp van de kindernevendienst. Daarna vindt de collecte plaats.

U kunt de liturgie e-mailen naar liturgie@hogewalkerk-steenwijk.nl. Alle lectoren, leden van het Beamteam, organisten en andere muzikanten ontvangen dan uw e-mail.

Beamerpresenaties
Tijdens onze diensten maken we gebruik van een beamer. Wij projecteren alle onderdelen van de liturgie, waaronder de liederen (zoveel mogelijk met noten) en de schriftlezing. Heeft u specifieke wensen, dan horen wij dat graag. U kunt ook gebruikmaken van de beamer, bijvoorbeeld tijdens de preek. U kunt het bestand naar ons e-mailen samen met de liturgie. Wij zorgen dan dat het op de beamer komt. Er is een afstandsbediening aanwezig zodat u de beamer zelf kunt bedienen tijdens de preek. Het maken van een beamerpresentatie kost veel tijd. Wilt u daarom uw liturgie uiterlijk op de donderdagavond voorafgaande aan de dienst e-mailen?

Het Beamteam maakt voor de liederen met noten gebruik van een liederendatabase aangevuld met liederen uit Notenkraker. Wij maken de presentaties van te voren in Powerpoint of Keynote en maken daarbij soms gebruik van beeldpresentaties van SermonView.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving naar onze kerk vindt u hier.