Onder deze pagina vindt u twee pagina’s m.b.t. het pastoraat.

Op de eerste pagina ‘pastoraat samenvatting’ staat een korte beschrijving hoe binnen onze kerk het pastoraat is ingericht.

De tweede pagina ‘pastoraat/overzicht contactpersonen’ is het overzicht waarbij voor elk adres is aangegeven onder welke contactpersoon en pastoraal team men is ingedeeld. Dit overzicht is te openen met een wachtwoord.

In het document ‘Handboek voor samen gemeente zijn’ is uitgebreid beschreven hoe het pastoraat is ingericht.

Heeft u vragen over het pastoraat of wilt u graag met iemand praten, neem dan gerust contact op met onze predikant of de scriba.