Waarom moet ik een VOG inleveren?

In de kerk kennen we elkaar goed en vertrouwen we elkaar. We baseren ons in onze omgang op de Bijbel en hebben op basis daarvan een gedragscode opgesteld. Toch is dat helaas niet altijd genoeg. Mensen buiten de kerk stellen ons daar vragen over, en na al het nieuws van de afgelopen jaren is dat begrijpelijk. Zij willen bijvoorbeeld hun kinderen of hun (groot)ouders beschermen. Met een Verklaring Omtrent Gedrag kun je op een eenvoudige manier laten zien dat je in elk geval nooit bent veroordeeld. Met de rest van het preventiebeleid proberen we ervoor te zorgen dat er verder ook niets fout gaat.

Mag ik weigeren om een VOG in te leveren?

Ja dat mag. Om toch als een Veilige Kerk te kunnen blijven functioneren, moet de kerkenraad dan andere voorzorgsmaatregelen treffen. Je kunt je taak dan meestal niet meer op dezelfde manier doen als vroeger. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je altijd minimaal met zijn tweën op huisbezoek gaat. Of dat je de kindergroep voortaan in de koffieruimte of de kerkzaal moet doen, zodat er anderen bij zijn. Het is dus makkelijker om gewoon een VOG in te leveren.

Voor welke vrijwilligersfuncties is een VOG nodig?

Een VOG is in ieder geval nodig voor ambtsdragers/vrijwilligers in het jeugdwerk en voor ambtsdragers/vrijwilligers die bevoegdheid hebben om geld over te maken.

Voorbeelden van functies zijn:

  • Jeugdwerkvrijwilliger
  • Penningmeester

Ook professionals moeten in veel gevallen een VOG inleveren. De aanvraag wordt geregeld door de penningmeester van de Hogewalkerk. De scriba heeft het beheer over de VOG’s.

Ik ben minderjarig, moet ik dan een VOG?

Soms. Dat hangt er onder andere vanaf of je je taak zelfstandig doet of samen met een volwassene. Vanaf een jaar of vijftien (soms iets eerder, soms iets later) kan het voorkomen dat je zelfstandig verantwoordelijkheid draagt. Dan kan het nodig zijn om een VOG aan te vragen. Als je jonger bent dan twaalf hoef je nooit een VOG. Verder nog wat feitjes: Een VOG geeft aan of je wel of geen strafblad hebt. Een strafblad krijg je pas als je ouder bent dan twaalf jaar en een misdrijf of ernstige overtreding begaat. Als je jonger bent dan twaalf heeft een VOG dus weinig zin. Lichte overtredingen zoals fietsen door rood licht en HALT-straffen staan niet op je strafblad (je krijgt dan dus gewoon een VOG) Meer over de VOG voor jongeren, plus een VOG-check, vind je op www.watdevog.nl (NB die site gaat eigenlijk over VOG’s voor stages enzo. Dat soort VOG’s kosten geld. De meeste VOG’s voor vrijwilligers zijn gratis of worden door de kerk betaald).

Ik krijg een nieuwe functie, moet ik dan opnieuw een VOG inleveren?

Vaak wel. Bij een VOG wordt gericht gescreend. Bij een penningmeester kijkt de overheid dus naar andere dingen dan bij een jeugdwerkvrijwilliger. De coördinator Veilige Kerk kan dat zien in het VOG-formulier.

Hoe lang is een VOG geldig?

In de NGK Steenwijk hebben we afgesproken dat een VOG geldig is gedurende de uitvoering van de taak door de vrijwilliger. Als je een andere taak gaat vervullen, moet je soms opnieuw een VOG inleveren.

Wat kost een VOG?

Voor de meeste vrijwillige functies in de NGK Steenwijk is een VOG gratis. Criterium is dat er een afhankelijkheidsrelatie is en dat je in je functie te maken hebt met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld minderjarigen, ouderen of mensen met een beperking). Bij functies die niet aan dit criterium voldoen en bij professionele functies kost een VOG wel geld. Op de website van Dienst Justis vind je de actuele kosten. Deze kosten kun je declareren.

Ik ben een keer (vals) beschuldigd, krijg ik nu nog een VOG?

Als je een VOG aanvraagt, kijkt de overheid alleen naar je strafrechtelijk verleden. Als je geen strafblad hebt, krijg je altijd een VOG. Heb je wel een strafblad, dan kijkt de overheid onder andere of de overtredingen relevant zijn voor jouw functie. Ook houdt ze rekening met de zogenaamde “terugkijktermijn”. Meer hierover vind je op de website van dienst Justis. Als je geen VOG krijgt, krijg je daar zelf bericht over. De kerk hoort dan dus niets. Als je dat wilt, kun je tegen deze beslissing in beroep gaan. Daarbij kun je je eventueel laten bijstaan door een advocaat.

HELP! Ik heb geen DigiD, of geen e-mail, of geen internet, of…

Je DigiD zijn de inloggegevens waarmee je kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heb je geen DigiD of ben je je DigiD kwijt, kijk dan op www.digid.nl/aanvragen. Als je geen e-mail of internet hebt, kan de coördinator Veilige Kerk je vast verder helpen. De coördinator kan dan als post-e-mailadres optreden. Hij/zij nodigt je dan uit als de mail van dienst Justis binnen is en ondersteunt je bij het invullen van je DigiD. Eventueel kun je de VOG ook zonder DigiD aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden en je zult zelf naar het gemeentehuis moeten.