Iedere week is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 is er eens in de twee weken kindernevendienst.

De kinderen gaan voor de schriftlezing naar hun eigen ruimte(n) en komen terug aan het eind van de dienst, voor het kinderlied en voor de collecte.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bible Basics. Deze methode houdt ook rekening met het kerkelijk jaar. Daarnaast zijn er speciale projecten voor bijvoorbeeld de adventsperiode en de tijd rondom Pasen. De kindernevendiensten verlopen over het algemeen volgens een vast patroon, met de volgende onderdelen: gebed, zingen, vertellen van een bijbelverhaal, praten over het verhaal en/of over vragen van de kinderen en een verwerking van het bijbelverhaal.

Af en toe wordt er in de kerk iets verteld over de kindernevendienst en het behandelde thema of laten de kinderen zien wat ze gemaakt hebben. Na de kindernevendienst wordt in de kerk het kinderlied gezongen.

De leiding van de kindernevendienst beschikt middels een inlogcode over de methode Bible Basics. Jaarlijks vindt er 2 keer overleg plaats, over het algemeen in het voorjaar en in het najaar. Agendapunten zijn o.a. inhoudelijke zaken (voldoet het materiaal, liederen), het rooster, ervaringen van de leiding en aandachtspunten met betrekking tot de kinderen. Ook bereiden w in de najaarsvergadering de adventsperiode en de kerstviering voor.

Een ieder die zich daartoe geroepen voelt, jong of oud, kan meewerken aan de uitvoering van de kindernevendienst. Meld je dan aan bij de jeugddiaken of de jeugdouderling.