Een geloof dat verschil maakt voor je dagelijks leven

De basis voor de kernwaarde zit in de volgende punten:

  • God vraagt ons te geloven, maar meer nog, om een relatie met Hem aan te gaan met en door Zijn Zoon Jezus Christus
  • Het evangelie heeft betekenis voor ons dagelijks leven en voor ons eigen levensverhaal. Dit moet te zien zijn in het onderwijs zoals we dat in en buiten de kerkdiensten bieden aan jong en oud.

Jezus’ boodschap serieus nemen, dat klinkt als een open deur. Hiervoor zijn we immers kerk?!
Maar er zijn zoveel christelijke kerken, en ze stellen deze waarde toch allemaal centraal. Hoe en waarom zijn er dan zoveel onderlinge verschillen?
Die vraag stellen we ons waarschijnlijk vaak. De jongeren ook.

Het echte verhaal
Dat jongeren zich toch aangetrokken voelen tot Jezus’ boodschap, gaat dan ook dieper dan dogma’s en overtuigingen, het gaat om de boodschap van Jezus die ons dagelijks leven raakt, ja, ons hele bestaan. Het echte verhaal van heil en redding, schuld en vergeving, genade, compassie en liefde. Het hele leven zoals we dat allemaal ervaren. Het grote kwaad en het grote goed. De Grote Goede, in de wonderen van Kerst – Pasen – Pinksteren.

Gemeenschap van verschillende mensen
De eerste volgelingen van Jezus waren zeer verschillende mensen qua karakter en achtergrond. Toch vormden zij vanaf het begin een gemeenschap en door samen met elkaar en met Jezus te leven, leerden ze wat het betekent om Hem te volgen. Ze hoorden dus niet alleen Jezus’ woorden en zagen zijn wonderen, maar trokken samen met Jezus op en zagen Zijn voorbeelden in Zijn hele leven. Als het hun tijd is worden de leerlingen zelf uitgezonden om de liefde naar God en naasten uit te dragen in de wereld. Op Pinksteren, als de leerlingen de Heilige Geest ontvangen, verdiept en verbreedt hun taak zich naar alle landen en talen.

Trouwe leerling zijn en blijven
De weg van Jezus volgen leidt bij ons, zondige en kwetsbare mensen, onherroepelijk tot mislukkingen, worstelingen en twijfel. Ook al in de eerste gemeenten. We zijn dan ook niet voor niets leerlingen, zoals Jezus zelf leerling van Zijn Vader was. Hij zegt in Johannes 5 …”de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen (…) De Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet” Diezelfde verbondenheid vraagt Jezus ook van ons (Joh. 15:4). Wat we doen, komt voort uit ons zijn bij Jezus.

Een volwassen geloof ontwikkelen
Jongeren nemen niet (meer) vanzelfsprekend het geloof over van hun ouders en gemeente. Ze willen het onderzoeken, bevragen en uittesten. Sommigen doen dit al heel jong, anderen later. Sommigen heftig, anderen milder. De ene jongere zal veel rationele vragen stellen, de ander wil weten wat geloven voor gevolgen heeft voor je leven.

Om een volwassen geloof te ontwikkelen is het mogen stellen van hun vragen, en het serieus zoeken naar antwoorden, begrip of delen van twijfels en ervaringen, van groot belang. Onder elkaar, maar ook buiten hun eigen generatie. Stimuleer dus de geloofsgesprekken!

Verschillen in leerstijl, geloofstaal en intelligentie
We weten intuïtief en cognitief dat we als mensen onderling verschillen. We kunnen vaak benoemen hoe we zelf leren, geloven of denken, en weten ook het tegenovergestelde daarvan. In het boek Samen Jong worden schrijvers geciteerd die meer nuances noemen dan de voor de hand liggende verschillen. Misschien voor sommigen bekend, maar ook voor velen nieuw en verhelderend.

Leerstijlen: theoretisch denken – reflecteren – praktisch doen
Geloofstalen: natuur – zintuigen – traditie – eenvoud – idealen – zorgen – enthousiasme – verdieping – denken
Intelligenties*: woordsterk – rekensterk – natuursterk – zelfsterk – beeldsterk – muzikaalsterk – lichaamsterk – samensterk

*De negen geloofstalen, zoals benoemd door Gary Thomas, Sacred Pathways *De acht soorten intelligenties, uit de theorie van H. Gardner, Multiple Intelligences

In de praktijk – Hogewalkerk

En dan nu de slag naar de praktijk in onze gemeente. Uit deze kernwaarde twee concrete punten van zegen en zorg/aandacht voor de praktijk.

  1. Aandacht voor de diverse leerstijlen, geloofstalen en intelligenties
  2. Eerlijke ontmoeting en gesprekken tussen verschillende generaties

In de eerste plaats kunnen we dan denken aan de geloofsopvoeding in de gezinnen. U kent uw kinderen en tieners het beste, en als goede gewoontes zoals bidden, bijbellezen en geloofsgesprekken al vroeg aangeboden worden, is dat makkelijker vol te houden dan het later nog op te pakken. U weet ook op welke manier uw kind leert, en waar zijn/haar natuurlijke interesse en kracht ligt. Mooi om daar op in te spelen.
Wel kunnen we als opvoeders van elkaar en van experts leren. Misschien juist als een kind andere geloofstaal of intelligentie heeft dan de ouder(s), dat kan veel strijd of onbegrip geven. Dit leren kan georganiseerd – en daar hopen we volgend seizoen wederom invulling aan te geven – maar ook spontaan door lusten en lasten met elkaar te delen en elkaar bij te staan.
Helaas en uiteraard is voorleven geen garantie voor een levend geloof bij de kinderen, wat een groot verdriet kan zijn. Ook dat mogen we met pijn in ons hart met elkaar delen en aan God voorleggen.

In het verlengde van de gezinnen liggen de kindernevendienst, jeugdclub, catechisatie, bijbelstudiegroepen, gebedsgroepen enz.
Mooie “kennisgroepen” om Jezus’ boodschap met elkaar te leren begrijpen. In de jongste groepen leren de kinderen van volwassenen, later ook van leeftijdsgenoten en nog later delen en leren de deelnemers als (jong) volwassenen onder elkaar.
Ook in deze groepen is het goed om ons bewust te zijn van de geloofstalen en intelligenties en deze gevarieerd aan te bieden of in te zetten. Een oproep aan alle leiders.

Er zijn individuele contacten tussen jongeren en volwassenen of oudere(n), buiten eigen familie- of gezinsverband. Dat is mooi en heeft vaak een natuurlijke opbouw gehad. Die opbouw is gestart met oprechte interesse en/of iets van elkaars tijd of talenten vragen. Fijn om te zien, het verbreedt aan beide kanten de horizon.

Een speciaal punt van aandacht voor de interessegroepen van onze gemeente. Een prachtige basis om uit gedeelde interesse (taal) elkaar te ontmoeten en over God te spreken.
Een sterk punt binnen onze kerk dat we zeker moeten behouden! De interessegroepen staan open voor alle leeftijden. Vraag als groep eens specifiek aan iemand of hij ergens bij aangesloten is en nodig hem uit. Zoek ook als jongere naar een groep die jou aanspreekt of start zelf een nieuwe groep. De contactpersonen Klaas Roelf Baas, Trudi Waardenburg en Afie Schuitema staan open voor vragen en suggesties.

Tot slot de erediensten. Zowel in de liturgie als in de preken komen sommige geloofstalen en intelligenties duidelijk sterker aan bod dan andere, al zijn we gezegend met toch een sterke afwisseling in hoe Gods boodschap naar ons wordt gebracht. Het is goed om hier aandacht voor te hebben en te houden, ook richting de toekomst.

Voor ons allen veel zegen!