Elke zondag komen we samen omdat we God willen eren en naar zijn Woord, de Bijbel, willen luisteren. We willen elkaar bemoedigen en ons geloof gezamenlijk beleven. Onze kerkdiensten hebben een vaste volgorde waarin we samen bidden, zingen, uit de Bijbel lezen en daar samen over nadenken. Onderdelen die tijdens elke kerkdienst terugkomen zijn:

  • Het allerbelangrijkste is dat we tijdens elke kerkdienst horen over Gods genade. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan om in onze plaats de schuld te dragen. Daarover raken we nooit uitgedacht.
  • Ten tweede spreekt God ons persoonlijk aan door middel van zijn Woord en krijgen we tijdens de preek daarvan de uitleg en handvatten voor in ons eigen leven.
  • Ten derde zijn we God dankbaar en prijzen we Hem.

Wij komen één keer op een zondag samen. De kerkdienst houden we ‘s morgens om 9.30u. Regelmatig houden we op zondagavond een praisedienst, deze vangt dan aan om 19.00u. Lees hier meer over de diensten in de aankomende maand.

Bijbellezen, liederen en muziek
Tijdens de ochtenddienst worden alle teksten en liederen geprojecteerd op de beamer. Indien u graag uit een Bijbel leest of uit een liedboek zingt, is er een exemplaar beschikbaar. De zang wordt begeleid door een orgel of een piano, soms aangevuld met andere instrumenten.

Kinderen
Tijdens de dienst, vlak voor het Bijbellezen, verlaten de kinderen de kerkzaal om het evangelie op hun eigen niveau te horen. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool is er elke week kindernevendienst. Voor de kinderen uit groep 6 tot en met 8 is er eens per twee weken kindernevendienst. Aan het begin van de dienst wordt verteld welke groep(en) er die zondag aan de beurt zijn. Ook uw kinderen zijn van harte welkom.

Oppas
Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, is er oppas geregeld. Op de bovenverdieping van “Ons Gebouw” is een royale ruimte beschikbaar met boxen en voldoende speelgoed. Voor de dienst kun je je kindje naar de oppas brengen en als de kinderen uit de kerk terug komen van kindernevendienst kun je ook je kindje uit de oppas halen. Dan is ook dit kind in de kerk voor het ontvangen van de zegen.

Het is goed gebruik dat ouders die een kindje hebben dat gebruik maakt van de oppas, ook meedraaien in het oppasrooster. Maar natuurlijk is ieder ander gemeentelid dat het leuk vindt om af en toe op de kinderen van de gemeente te passen ook van harte welkom! Je kunt je aanmelden bij de jeugdouderling of de jeugddiaken.

Collecte
Bijna aan het einde van de dienst zijn er een aantal collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Daarvan worden allerlei onkosten betaald die een kerk en een kerkdienst met zich meebrengen De tweede collecte, die er meteen achteraan komt, is elke week bestemd voor een ander doel. Op de beamer staat waar deze tweede collecte voor is bestemd. Bij de uitgang is er meestal nog een collecte voor het bouwfonds, waaruit we het onderhoud van ons kerkgebouw betalen. Het is niet verplicht iets in de collecte te doen.

Koffiedrinken
Na de ochtenddienst ontmoeten we elkaar in de zaal achter de kerk, Ons Gebouw. Er staat koffie of thee klaar en voor de kinderen is er limonade. Meestal is er ook iets lekkers bij. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!