Catechisatie

Voor kinderen in de eerste twee a drie jaren van het  middelbaar onderwijs is er gezamenlijk met de kinderen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk, een combinatie van catechisatie en jeugdclub. Dit vindt om de week plaats in “Ons Gebouw”.

Er wordt in 2022 voor het eerst een nieuwe methode gebruikt voor deze leeftijdsgroep. Die zal na een vol seizoen geëvalueerd worden.

Belijdeniscatechisatie.

Wanneer er behoefte is aan belijdeniscatechisatie neemt onze predikant dat op zich. Omdat de groep jeugd boven de 18 jaar de afgelopen jaren maar klein was, is er niet altijd een groep actief.  Op dit moment draait er een groepje van 3 jonge mensen die willen doorpraten over hun geloof om op termijn wellicht belijdenis te doen. Deze club komt bij elkaar op donderdag avond om 20.00 uur in ons gebouw. Als je zelf mee wilt doen aan belijdeniscatechisatie, spreek dan onze predikant gerust aan. Je bent altijd welkom, ook om gewoon eens te komen kijken of je mee wilt doen.