In het liturgie-overleg komen mensen uit verschillende geledingen van de gemeente bij elkaar om te overleggen over de opzet van de kerkdiensten. Een bijzonder punt van aandacht vormen de kerkelijke feestdagen. Ook het kinderwerk en andere zaken omtrent de eredienst kunnen hier ter sprake komen. Grotere beslissingen op liturgisch gebied worden in dit overleg voorbereid voor de kerkenraad.

Onze predikant is lid van de liturgiecommissie, voor vragen of opmerkingen kunt u bij hem terecht.