Vanuit de NGK te Kampen zijn jarenlang zendelingen werkzaam geweest in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn er een aantal zelfstandige gemeentes in Zuid-Afrika die nog ondersteuning nodig hebben vanuit Kampen. Een 40-tal NG kerken steunt Kampen in financieel opzicht, Steenwijk is er daar één van. Het zendingsterrein ligt bij Richmond, district Natal in Zuid-Afrika. Het zendingsterrein is ongeveer zo groot als de provincie Overijssel. Binnen onze kerk valt zending onder Diaconie, wij hebben geen zelfstandige zendingscommissie. De NGK van Kampen roept op vastgestelde tijden vertegenwoordigers van de steunbiedende kerken bij elkaar voor overleg en planning. Voor de praktische uitwerking heeft Kampen een Zendings Adviescommissie benoemd. Er is regelmatig contact met de zendelingen door middel van rapporten, verslagen, telefoon, fax en vooral e-mail.

Voor meer informatie over het zendingswerk, kunt u de site van Mayibongwe bezoeken.

Uw bijdrage aan de zending in Zuid-Afrika kunt u storten op nummer NL90RABO0341851655 ten name van Penningmeester NGK Steenwijk ovv Zending.

Foto: De zendingspost van Groothoek, Enkumane en een kleine huisgemeente voor hun rondavel. Bron: Zendings Adviescommissie Kampen.