We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Daarom hebben we binnen de NGK Steenwijk een aantal zaken met elkaar afgesproken.

Kennismaking en aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, informeren we hem of haar over onze gedragscode en geven we aan wat we van elkaar verwachten. Afhankelijk van de functie van de vrijwilliger worden verdere vragen gesteld zoals waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Lees hier meer over vrijwilligerswerk en het onderschrijven van de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen. Verder komt dit onderwerp jaarlijks terug in een kerkenraadsvergadering en als punt van herinnering/punt van aandacht tijdens de gemeentevergadering in november.

Gedragscode en VOG

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Als je een taak op je neemt bespreken we deze gedragscode met je en we vragen je om te bevestigen dat je de code gelezen hebt en je eraan houdt. De gedragscode van de NGK Steenwijk vind je hier .

Voor sommige functies moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden. Dit zal de Coördinator Veilige Kerk voor je doen als dit nodig is. Lees hier meer over de VOG.

Interne Vertrouwenspersonen

Vanuit de kerkenraad is aangegeven dat een IVP in onze gemeente wenselijk en noodzakelijk is. Er zijn mensen gevonden en opgeleid voor de Hogewalkerk. Binnen onze gemeente zijn dit Jacoline van der Weel-Scheper en Reinoud van Dijken. Zij hebben de cursus voor IVP inmiddels gevolgd.

Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Jacoline               06-42759205 / vanderweel@huisartsfrederiksoord.nl
Reinoud              06-13902608 / reinoudvd43@hotmail.com

Meldpunt Misbruik

Het Meldpunt Misbruik (SMKR) is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. Daarbij is preventie ook een aspect. Het is belangrijk dat een kerkelijke gemeente de tijd neemt om met elkaar na te denken over de manier waarop zij in hun gemeente met elkaar willen omgaan en waarbij iedereen zich veilig kan voelen.

Kijk op                  www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar             vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar                06-81 08 01 17

(ma-vrij 9.00 – 17.00)