De penningmeester van onze gemeente is Kees Bus. Hij houdt de financiële gezondheid van de gemeente in de gaten. Hierbij verzorgt hij de betalingen en houdt de inkomsten bij. Jaarlijks maakt hij een begroting en presenteert het financieel overzicht. Hij is ook lid van de Commissie van Beheer, zo blijven de lijnen kort. U kunt bij hem terecht voor collectemunten. U kunt contact met hem opnemen door een een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 06-44058693.