De beheerder van deze website is Aart van Veen. Als webbeheerder wordt hij ondersteund door Jetske Post-van Beek en Gerben van den Berg om de site zo goed mogelijk te onderhouden. De foto’s worden door Jetske verzorgd. Gerben verzorgt technische ondersteuning.

“Met deze website kunnen wij naar buiten laten zien wie wij zijn. Ik wil graag binnen onze gemeente een steentje bijdragen om zowel interne als externe communicatie nog beter te maken.”

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen over deze website kunt u een e-mail sturen naar Aart van Veen.