Invoering ‘Veilige Kerk’ NGK Steenwijk

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de NGK Steenwijk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect, mensen met speciale taken maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen en kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de kerk voor. Daarom is het belangrijk om hier bewust van te zijn, een respectvolle omgang met elkaar te hebben en duidelijke regels en beleid af te spreken.

In onze gemeente zijn al een aantal jaren vertrouwenspersonen aangesteld. In samenspraak met hen is door de kerkenraad besloten:

Dat een VOG wordt aangevraagd voor:

  1. Predikant
  2. Ambtsdragers actief in het pastoraal werk en/of met jeugd
  3. Penningmeester
  4. Kerkleden actief met jeugd

– De jeugddiaken levert de namen aan vanuit het jeugdwerk.

– Binnen de kerkenraad wordt een coördinator Veilige Kerk aangesteld. Dit  is nu Ellen van Dam, ondersteund door Bertine Paulus. Zij maakt een protocol en coördineert en bewaakt. Onderdeel hiervan is het opstellen van een gedragscode. Nieuwe medewerkers zullen op de hoogte worden gebracht van de afspraken en gevraagd worden die te onderschrijven.

– VOG’s worden per persoon eenmalig aangevraagd bij aanvang van de werkzaamheden/activiteiten en zijn van toepassing voor zolang de persoon in dezelfde rol actief is.

– De scriba slaat de VOG’s op.

– Aanvragen van een VOG wordt opgenomen in het protocol bevestiging, introductie en afscheid ambtsdragers.

– Het aanvragen van de VOG wordt gedaan door de penningmeester omdat hij dat kan doen via E. Herkenning.