Zondag 19 mei 09.30 uur is er een kinderdienst in de Hogewalkerk te Steenwijk.  De dienst wordt met name voor kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar georganiseerd. Het thema is “Samen maak je het verschil”. Je hebt elkaar nodig. God heeft iedereen anders gemaakt, met verschillende gaven en talenten. We zijn niet meer of minder dan de ander, maar allemaal anders. Er is een toneelstukje over de kapsalon in de Hogewalkerk. Daarnaast worden er kinderliederen gezongen.
Neem vooral ook vriendjes en vriendinnetjes mee. Na de dienst is er wat lekkers voor iedereen!