In het kader van 500 jaar Reformatie wordt op dinsdag 31 oktober, Hervormingsdag een zangdienst gehouden in de Grote kerk in Steenwijk.

Als er één reformator is, die het zingen in de eigen taal bevorderd heeft, is het Luther wel. Aan de zangdienst nemen drie Steenwijker koren deel, het Chr. Mannenkoor, Chr. Gemengd Koor en het Kerkkoor van de protestantse gemeente. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens de dienst zal de heer Laar in het kort iets over de Reformatie in Steenwijk vertellen.

Entree gratis. De kerk is open om 19.30 uur en koffiedrinken is vooraf.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.