Op 10 november is de vierde bijeenkomst van de Jeugd-Alpha Cursus. In deze cursus kun je meer leren over het christelijk geloof.
De avonden zijn bedoeld voor alle jongeren van onze gemeente (van 14 tot ongeveer 20 jaar) en hun vrienden. Aanmelden voor de cursus is niet meer mogelijk. Wel kun je een keer een avond bijwonen. Neem dan contact op met Evert of Anita Kruyswijk. Dat kan per mail via youthalphasteenwijk@outlook.com.

Wij kunnen wel zeggen dat Jezus boeiend, betrouwbaar en belangrijk is, dat Hij alleen je leven inhoud en richting geeft en dat het allemaal echt waar is, maar je zult het toch uiteindelijk zelf moeten uitvinden of dat klopt.

Er zijn totaal 10 avonden gepland. Elke avond starten we om 18.00 uur en ronden ongeveer om 21.00 uur af. De avonden willen we bovenal gezellig houden, we beginnen met een gezamenlijke maaltijd, er wordt een inspirerend praatje gehouden en we houden een groepsgesprek. Op zaterdag 29 november komen we ook bij elkaar.

Op 10 november is het onderwerp “Bidden, waarom en hoe?”

Op de website van Youth Alpha is nog meer info te vinden over de onderwerpen die aan bod komen: http://youthalpha.nl . Je kunt ook doorklikken naar de pagina op Facebook.