Op 3 november is de derde bijeenkomst van de Jeugd-Alpha Cursus. In deze cursus kun je meer leren over het christelijk geloof. Dit is de laatste avond om nog bij de cursus aan te haken.

Wij kunnen wel zeggen dat Jezus boeiend, betrouwbaar en belangrijk is, dat Hij alleen je leven inhoud en richting geeft en dat het allemaal echt waar is, maar je zult het toch uiteindelijk zelf moeten uitvinden of dat klopt.

Als je wilt onderzoeken wat je nou echt vindt van het christelijk geloof, dan is de Youth Alpha iets voor jou. Het zou jammer zijn als je voorbarige of verkeerde ideeën hebt over het christelijk geloof, zonder dat je uitzoekt of dat allemaal wel klopt. Het is de moeite waard om te onderzoeken en daarom ben je van harte uitgenodigd om mee te doen aan Youth Alpha.

Alle jongeren van onze gemeente (van 16 tot ongeveer 20 jaar) en hun vrienden zijn uitgenodigd.
Er zijn totaal 10 avonden gepland. Elke avond starten we om 18.00 uur en ronden ongeveer om 21.00 uur af. De avonden willen we bovenal gezellig houden, we beginnen met een gezamenlijke maaltijd, er wordt een inspirerend praatje gehouden en we houden een groepsgesprek. Op zaterdag 29 november komen we ook bij elkaar.

Op 3 november is het onderwerp “Hoe kun je geloven?”

Aanmelden en/of vragen kan per mail via youthalphasteenwijk@outlook.com.

Op de website van Youth Alpha is nog meer info te vinden over de onderwerpen die aan bod komen: http://youthalpha.nl . Je kunt ook doorklikken naar de Facebook pagina.