“Gods plan met mensen” is het thema van de praisedienst die op 22 oktober gehouden zal worden in de Hogewalkerk. Voor deze avond is een selectie gemaakt uit meer dan 100 liederen die de christelijke groep Sela heeft geschreven. Door middel van een korte reis langs Gods plan met ons, zingen we samen bijpassende liederen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de muziekgroep van de Hogewalkerk. Iedereen is zondagavond 22 oktober om 19:00 uur van harte welkom in de Hogewalkerk aan de Hogewal 178 in Steenwijk om mee te zingen of te luisteren. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor ZOA, een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden, nu specifiek voor de rampen in Marokko en Libië.