Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar, volgend op de Goede Week. Als christenen vieren we deze dag vanuit ons geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Op eerste Paasdag om 12.00 uur wordt er een Paaszang op de Markt te Steenwijk gehouden. Een tiental paasliederen worden gezongen onder begeleiding van Brassband Cresendo en ds. Bob Haanstra spreekt verbindende teksten tussen de liederen. Het thema voor deze Paaszang is “Hij Leeft”. Kinderen krijgen extra aandacht door één of meerder kinderliederen op te nemen in het programma.

Komt allen (na uw eigen kerkdienst) massaal naar de Markt.