Op zondag 26 maart 19.00 u is er een verdiepingsdienst met als thema “Ik zie, ik zie ….”. Hoe kan het dat de één God wel ziet, en een ander niet. Oftewel: hoe komt het dat sommige mensen wel (kunnen) geloven, en anderen niet.

Ds. Gerard Nederveen gaat in deze dienst voor, na afloop van de dienst is er gelegenheid om nog door te praten met elkaar / de predikant.

Als lezing bij deze dienst: 2 Koningen 6 vers 8 t/m 23, Elisa’s optreden in de oorlog tegen Aram en uit het Nieuwe Testament: Johannes 3 vers 22 t/m 36, Getuigenis van Johannes de Doper