Op eerste kerstdag vieren we ‘s morgens het Kerstfeest met de hele de gemeente. De kinderen komen zoals we gewend zijn met hun lichtjes binnen en één van hen steekt de kaars aan. Er is tijdens de dienst kindernevendienst.

’s Middags om 16.00 uur hopen wij met alle kinderen, hun ouders, grootouders en alle gemeenteleden die erbij willen zijn het kinderkerstfeest te vieren. Met veel zingen, het kerstverhaal, een bijdrage van de kinderen en nog veel meer. We willen graag speciaal de oudere gemeenteleden uitnodigen om met jong en oud dit feest te vieren.

We nodigen voor het kinderkerstfeest ook de kinderen en ouders uit Steenwijk-West uit, die in de herfstvakantie bij het vakantiebijbelfeest zijn geweest. We hopen op een mooi feest tot eer van onze God, die zijn Zoon gezonden heeft.

Ook u bent van harte welkom om ’s morgens en/of ’s middags het Kerstfeest mee te vieren.