De commissie van beheer (CvB) behartigt de stoffelijke belangen van de kerk. Haar taken bestaan uit onder andere het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van de financiële middelen en het bewaken van de veiligheid in en rond het kerkgebouw.

Met het oog op de veiligheid in en rond het kerkgebouw zorgt de CvB er ook voor dat onze gebouwen voldoen aan wettelijke voorschriften. Bovendien werkt de CvB aan het opleiden en aanstellen van hulpverleners en het ontwikkelen en bijhouden van een ontruimingsplan in het geval van een calamiteit tijdens een kerkdienst of andere activiteit.

De CvB bestaat uit 5 personen waarvan Dick Post de voorzitter is. De penningmeester van onze gemeente is ook lid van de CvB.