De Communicatiecommissie (CC) geeft advies aan het moderamen over het gebruik van communicatiemiddelen en -mogelijkheden. De CC voert de wensen van het moderamen op het gebied van communicatie zo veel mogelijk uit. Het gaat hierbij om het gebruik van beamer, website, kerkblad Bouwstof, persberichten, huisstijl, enz.

De CC bestaat op dit moment slechts uit één persoon, Remmy Docter. Voor specifieke onderwerpen worden bij de uitwerking en uitvoering zo veel mogelijk anderen betrokken. Remmy is tevens de webbeheerder van deze site. Voor de contacten met media, zoals aanleveren van persberichten en andere relevante artikelen zijn we naarstig op zoek naar een vrijwilliger.
Voor het gebruik van de Beamer is een Beamteam opgericht. Dit team werkt zelfstandig en zorgt er voor dat de kerkdiensten worden ondersteund met een beamerpresentatie.
De twee maandelijkse uitgave van het kerkblad Bouwstof wordt verzorgd door Wilma Ensing. Bouwstof is geplaatst onder contact/bouwstof (beveiligd met wachtwoord).

Vragen op gebied van communicatie kunt u stellen aan Remmy Docter.